Gastcollege Hogeschool van Amsterdam Engineering

Afgelopen donderdag waren de Merkplaats® en CC Proof® te gast bij de opleiding Engineering (voorheen: Product Design) aan de Hogeschool van Amsterdam om de studenten meer te leren over het intellectuele eigendomsrecht.


De studenten hadden bij de HvA lang aangedrongen om meer te leren over de mogelijkheden tot bescherming van hun eigen creaties.
Donderdagmiddag was het zover. Tijdens een anderhalf uur durend gastcollege werden de designers in opleiding bijgepraat over bijvoorbeeld het auteurs- en merkenrecht.
Eerdere Talks with
Het gastcollege dat donderdag werd gegeven door mr. Alphons Geerlings en Sam van den Berg droeg de titel ‘Talks With’. Dit is belangrijk omdat de colleges van de Merkplaats® en CCProof® geen eenrichtingsverkeer zijn. Ze zijn bedoeld als gesprekken waarin de studenten vragen kunnen stellen en ook naar voren komt wat de studenten al weten over het intellectuele eigendomsrecht. De Doppers®, die de studenten tijdens het college konden verdienen wanneer ze een goed antwoord gaven op een vraag, bleken een succes.

Het belang van deze ‘Talks with’ werd duidelijk toen, net als bij eerdere colleges, de vraag werd gesteld hoe je als ontwerper je auteursrecht kunt aanvragen.
Het auteursrecht ontstaat juist zonder enige formaliteit op het moment dat je iets zintuiglijk waarneembaar maakt. Dit bleek een eye-opener voor de studenten waarvan sommigen al met sterke ideeën en mooie ontwerpen rondliepen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden werd tijdens het college naar voren gebracht dat het communiceren van de bescherming van je werk een groot deel van die bescherming zelf is.

Al met al was het een geslaagde middag waarin de studenten met veel nieuwe kennis en informatie de zaal verlieten.