Octrooirecht

Een octrooi (in de volksmond ook wel aangeduid als patent) is een exclusief recht tot het toepassen, vervaardigen en verhandelen van een uitvinding. Een octrooi wordt slechts onder uiterst strikte voorwaarden verleend, zo dient de uitvinding nieuw, inventief en een industrieel toepasbaar te zijn.

Mocht jouw idee eventueel aan de bovenvermelde criteria voldoen, dan is het raadzaam contact op te nemen met een daarin gespecialiseerd juridisch deskundige om advies in te winnen over de meest optimale juridische bescherming van jouw uitvinding.

CC Proof in de ontwikkelingsfase

De ontwikkeling van een octrooi neemt doorgaans veel tijd en energie in beslag. In de ontwikkelingsfase is het zinvol om de voorontwerpen te registreren bij CC Proof. Wanneer het ontwerp of de toepassing gereed is, kan mogelijk een octrooi worden verkregen.