De vier persoonlijkheidsrechten van het auteursrecht

Als auteur van een werk, krijg je met het auteursrecht ook automatisch persoonlijkheidsrechten. Deze rechten blijven bestaan, zelfs als je jouw auteursrechten hebt overgedragen. De vier persoonlijkheidsrechten van het auteursrecht zijn:
1. Droit à la Paternité:
Het recht om je te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder naamsvermelding;
2. Droit au respect:
Het recht om je te verzetten tegen elke wijziging, misvorming, verminking of andere aantasting van het werk;
3. Droit de publication:
Wel of geen (verdere) openbaarmaking;
4. Droit de repentir:
De aanspraak van de maker om zijn werk te wijzigen.

Je kunt deze persoonlijkheidsrechten vinden in artikel 25 van de auteurswet. Maar wat houden deze persoonlijkheidsrechten precies in?

1. Droit à la Paternité

Het recht om je te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder naamsvermelding.

Een van de persoonlijkheidsrechten die je met het auteursrecht verkrijgt, is het recht om je te verzetten tegen openbaarmaking van je werk zonder naamsvermelding. Stel, je schrijft een boek en je spreekt met een uitgeverij af dat zij jouw boek verkopen. Op het moment dat jouw boek wordt uitgegeven, zonder de vermelding van jouw naam, mag jij je hiertegen verzetten. Je kunt wel met de uitgever afspreken dat je afstand doet van jouw persoonlijkheidsrecht, en dat je je niet zal verzetten als jouw naam niet wordt vermeldt. Indien dit niet is afgesproken, mag je je hiertegen verzetten.

Artikel 25 auteurswet bevat trouwens nog het recht om je te verzetten tegen de openbaarmaking van jouw werk onder een andere naam. Als jij bijvoorbeeld afspreekt dat een partij jouw foto op hun website mag gebruiken, maar ze dit doen onder vermelding van een andere naam, dan kan je je hiertegen verzetten. Van dit persoonlijkheidsrecht kun je geen afstand nemen.Kroonluchter in hal


2. Droit au respect

A. Het recht om je te verzetten tegen wijzigingen in het werk

B. Het recht om je te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk

A. Dit persoonlijkheidsrecht is het recht om je te verzetten tegen wijzigingen in het werk. Hier geldt wel een uitzondering op, namelijk dat je je niet mag verzetten als het verzet in strijd is met de redelijkheid. Maar wat betekent redelijkheid? Dit begrip kun je niet anders omschrijven dan iets wat de meeste mensen juist vinden. Als het zo is dat de maker van een werk wordt aangetast in zijn goede eer en naam, dan is verzet tegen wijziging wel mogelijk. Als een redacteur bijvoorbeeld taalfouten corrigeert, kan dit niet worden gezien als een wijziging in het werk die onredelijk is

B. Het recht om je te verzetten tegen elke wijziging, misvorming, verminking of andere aantasting van het werk. Dit is een recht waar je geen afstand van kan nemen. Als iemand jouw werk zodanig aantast of verminkt zodat jij er niet meer achter kan staan, dan mag je hiertegen in verzet komen. Stel, iemand gooit een grote plas verf over jouw schilderij. Dit is verminking van jouw werk en hier kan je voor opkomen.


3. Droit de publication: wel of geen (verdere) openbaarmaking

Bij dit recht gaat het om de beslissingsmacht van de maker met betrekking tot de vraag of er al dan niet publicatie zal plaatsvinden. Het kan tevens gaan om de vraag of voortgezette publicatie of herpublicatie mag plaatsvinden.


banner


4. Droit de repentir: Wijzigingsbevoegdheid van de auteur

Het droit de repentir heeft betrekking op de aanspraak van de auteur om zijn werk te wijzigen. Art. 25 lid 4 Auteurswet geeft de auteur de bevoegdheid om in het werk ‘zodanige wijzigingen’ aan te brengen als hem naar de regels van het maatschappelijk verkeer te goeder trouw toelaten. Men kan ‘te goeder trouw’ hier uitleggen als: naar redelijkheid en billijkheid.


Wie heeft de persoonlijkheidsrechten na het overlijden van de maker?

Bij de auteursrechten is het zo dat deze na het overlijden van de maker, overgaan op de erfgenaam of een in het testament aangewezen persoon. Bij persoonlijkheidsrechten gaat dit niet vanzelf. De maker kan zijn persoonlijkheidsrechten toewijzen aan een derde persoon, als deze persoon hiervoor uitdrukkelijk is aangewezen. Is er niemand aangewezen, dan vervallen de persoonlijkheidsrechten bij het overlijden van de maker.


Bescherm je werk!

Zoals je ziet biedt het auteursrecht veel bescherming voor een maker. Het is daarom van belang dat je kunt aantonen dat jij de maker bent van jouw werk en de auteursrechten bezit, zodat je verzekerd bent van jouw bescherming. Door jouw werk te uploaden in jouw CC Proof account, voorzie je jouw werk van een officiële geboortedatum. Hiermee kan je aantonen dat jij de eerste bent met het werk.