Groot Surinaams Kookboek gekopieerd door Rotterdamse uitgeverij

*Met dank aan SOLV Advocaten

Logo SolvIn februari van dit jaar werd de Rotterdamse uitgeverij Dubois beschuldigd van auteursrechtinbreuk door Stichting Kankantrie. Volgens Kankantrie is het kookboek voor maar liefst 95 procent overgenomen. Op 13 maart heeft Kankantrie, bijgestaan door Menno Weij van SOLV Advocaten, gelijk gekregen door de rechter, en nu moet de uitgeverij alle ‘nieuwe’ versies van het Groot Surinaams Kookboek terug halen en vernietigen.

40 jaar geleden is het Groot Surinaams Kookboek geschreven door mevrouw A.A. Starke en mevrouw M. Samsin-Hewitt, voormalig lerares en directrice van de Eerste Surinaamse Huishoud- en Industrieschool in Paramaribo. In 1976 is dit boek door Kankantrie uitgegeven in Nederland en sinds de uitgave heeft deze de auteursrechten op het boek in Nederland.

In 2009 heeft Kankantrie met uitgeverij Dubois een overeenkomst gesloten. In deze overeenkomst was afgesproken dat de uitgeverij als enige het Groot Surinaams Kookboek mocht verkopen. Ook werd de afspraak gemaakt dat de uitgeverij na elk kwartaal liet weten hoeveel kookboeken er in die periode zijn verkocht, en zou de betaling van de kookboeken 30 dagen nadat ze verkocht werden plaats moeten vinden. Helaas werd deze overeenkomst In juni 2016 door Kankantrie beëindigd omdat Dubois niet op tijd liet weten hoeveel boeken er werden verkocht en sinds december 2012 niet meer heeft betaald aan Kankantrie.

de boeken


Een paar maanden na de beëindiging van de overeenkomst, ontdekte Kankantrie op verschillende websites de nieuwe versies van het kookboek. Door de uitgeverij waren twee versies uitgegeven; de originele versie met een andere streepjescode, en een herziene versie met 150 nieuwe recepten.

‘Zelfs de spelfouten zijn overgenomen!’

De bestuurder van Kankantrie en bezitter van de auteursrechten van het boek, vertelde dat het kookboek voor 95 procent letterlijk is overgenomen, zelfs de spelfouten uit het originele boek zijn overgenomen. Wat Dubois niet hetzelfde heeft gelaten, is de naam van de auteurs. Deze zijn namelijk vervangen door die van de uitgeefster Diana Dubois. Daarbij heeft ze bij de herziene editie zelf nog 150 nieuwe recepten en nieuwe foto’s toegevoegd.

Tijdens de rechtszaak vertelde Diana Dubois dat zij de auteursrechten van haar vader zou hebben gekregen, maar dat zij dit was vergeten omdat ze aan geheugenverlies leed. Volgens Dubois kreeg Kankantrie alleen het recht om de eerste druk van het kookboek in Nederland uit te geven, waarna haar vader de rechten zou hebben gekregen om het kookboek overal ter wereld uit te kunnen geven. De rechter heeft besloten dat dit erg onwaarschijnlijk is, omdat er sinds Kankantrie de auteursrechten heeft, nog nooit is geprotesteerd door anderen. Er is ook nergens uit gebleken dat de vader van Dubois de auteursrechten van de huishoudschool heeft verkregen. Als Dubois echt had geweten dat zij de auteursrechten van het boek had, zou ze nooit een overeenkomst sluiten met Kankantrie.

Door de rechter is besloten dat de uitgeverij Dubois per direct moet stoppen met het verkopen van de kookboeken, alle exemplaren terug moet halen en vernietigen. Ook moet ze de proceskosten betalen. Diana Dubois heeft laten weten het hier niet bij te laten en zal in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.

Dit wordt door ons met grote belangstelling gevolgd.